Category: IoT

0

לסמלץ Azure IoT עם VSCode

ישנם תרחישים שונים שאיתן ניתן לבצע בדיקות מול Azure IoT, בין אם מדובר על חומרה פיזית או התקנים וירטואלים וזאת בכדי לבצע פעולות שונות כדוגמת, שליפת נתונים, הרצת אפליקציות ושליחת פקודות אל התקני IoT.

0

רשמים ראשונים MXChip AZ3166 IoT DevKit

התקני IoT למינהם מאפשרים לבצע פעולות שונות, כגון בדיקת מדדים, למידת מכונה, ניטור אובייקטים ופעולות נוספות. החיבור מול Azure IoT מפשט את ניהול ההתקנים ויישום פרויקטים ופתרונות המבוססים על פיתוח בשפות תכנות שונות על גבי כלים שונים.

error: Content is protected !!