Active Directory Security

Kerberoasting, מתקפה וזיהוי עם Azure ATP

אובייקטים מסוג SPNs קיימים בכל תשתית Active Directory ולרוב אובייקטים מסוג SPNs אינם מוגנים כנדרש ובמקרים אחרים אינם מתוחזקים כולל מצבים בהם לא הוחלפה להם סיסמה מעולם, ולכן מדובר כאן על שטח תקיפה גדול שאינו מקבל מענה כלל.

הגנה על Active Directory באמצעות AD Protect

מאמר ראשון בסדרה והקדמה של הגנה על תשתית Active Directory באמצעות AD Protect, אם הינך אחראי על Active Directory בארגון ומעונין להגן על תשתית זאת, המאמר הבא הוא בשבילך. בשנים האחרונות ארגונים רבים ממוקדים בטרנפורמציה דיגיטלית ובמעבר לענן, וגם השנה סקרים… להמשיך לקרוא ‹