Tagged: Active Directory

0

על Pass the Hash, אפשרויות זיהוי ותחקור עם Azure Sentinel & MDI ומיטיגציה

ברגע שתוקף משיג אחיזה כלשהיא ברשת הארגונית הוא ממשיך עם עובר לטקטיקה אחרת, וטקטיקה היא מעבר בין מכונות ומערכות שונות. אצל כל תוקף, המטרה היא להשיג את הפריבילגיות הנדרשות, ולאחר מכן להגיע לנכסים הקריטיים...

0

אפוקליפסת LDAP, אמצע 2020. מוכנים?

תרשמו את התאריך, מרץ 2020 יוצא עדכון אבטחה לפרוטוקול LDAP, אז כן, אחרי 20 שנה שהפרוטוקול עובד בצורה מסוימת וקיבל עדכונים מינורים בלבד במהלך הזמן, הפרוטוקול LDAP מקבל עדכון אבטחה מהותי שעלול להשפיע על מערכות רבות החל מחודש מרץ 2020.

0

Kerberoasting וזיהוי עם Azure ATP

אובייקטים מסוג SPNs קיימים בכל תשתית Active Directory ולרוב אובייקטים מסוג SPNs אינם מוגנים כנדרש ובמקרים אחרים אינם מתוחזקים כולל מצבים בהם לא הוחלפה להם סיסמה מעולם, ולכן מדובר כאן על שטח תקיפה גדול שאינו מקבל מענה כלל.

יצירת משתמשי Active Directory למטרות בדיקה 0

יצירת משתמשי Active Directory למטרות בדיקה

כאשר אנו מקימים סביבת בדיקות/מעבדה, עולה הצורך ביצירת כמות משתמשים (Bulk Users), ניתן ליצור משתמשים באמצעות Command Line ו-PowerShell וכן באמצעות כלים נוספים. יצירת משתמשים ב-Active Directory CMD אפשרות 1 יצירת משתמשים בשילוב שני...