Active Directory

אפוקליפסת LDAP, אמצע 2020. מוכנים?

תרשמו את התאריך, מרץ 2020 יוצא עדכון אבטחה לפרוטוקול LDAP, אז כן, אחרי 20 שנה שהפרוטוקול עובד בצורה מסוימת וקיבל עדכונים מינורים בלבד במהלך הזמן, הפרוטוקול LDAP מקבל עדכון אבטחה מהותי שעלול להשפיע על מערכות רבות החל מחודש מרץ 2020.

Kerberoasting, מתקפה וזיהוי עם Azure ATP

אובייקטים מסוג SPNs קיימים בכל תשתית Active Directory ולרוב אובייקטים מסוג SPNs אינם מוגנים כנדרש ובמקרים אחרים אינם מתוחזקים כולל מצבים בהם לא הוחלפה להם סיסמה מעולם, ולכן מדובר כאן על שטח תקיפה גדול שאינו מקבל מענה כלל.

יצירת משתמשי Active Directory למטרות בדיקה

כאשר אנו מקימים סביבת בדיקות/מעבדה, עולה הצורך ביצירת כמות משתמשים (Bulk Users), ניתן ליצור משתמשים באמצעות Command Line ו-PowerShell וכן באמצעות כלים נוספים. יצירת משתמשים ב-Active Directory CMD אפשרות 1 יצירת משתמשים בשילוב שני פקודות: לולאה ו-Net User בפקודה ניצור… להמשיך לקרוא ‹