Tagged: Autodiscover

שיפור ביצועי Outlook מול Autodiscover 0

שיפור ביצועי Outlook מול Autodiscover

לאחרונה נתקלתי במספר מקרים בהם תהליך Autodiscover של Outlook לקח זמן רב ואף נכשל במקרים מסוימים, הבעיה הופיעה מול שרתי דואר מקומיים וגם מול שירות Exchange Online.(התופעה מתייחסת לתצורות של Exchange Online)התופעה הנ”ל אינה...