מיגרציה אל Public Folder בסביבת Exchange 2013\2016 (מיגרציה3#)

במאמרים הקודמים של מיגרציה אל Public Folder אל סביבת Exchange 2013\2016 עברנו על היכולות הקיימות, מבנה והתמקדנו בהכנה טרם ביצוע המיגרציה.
חשוב מאד מאד להדגיש את שלב המיפוי וההכנה במיגרציה ולתקן את הבעיות במידת הצורך, ללא הכנה נכונה המיגרציה עלולה להיכשל או לעבור אך לא עם הנתונים המעודכנים ועוד שלל בעיות.

בשלב המיגרציה אנו מבצעים מספר פעולות בשני הסביבות כאשר השלב האחרון בתהליך העברת הנתונים הוא ביצוע CutOver בין סביבת שרתי הדואר ומעבר מלא לסביבת Exchange 2013\2016.

בכדי לבצע מיגרציה נבצע את הפעולות הבאות:

שלב 1

בכדי לבצע את המיגרציה אנו צריכים לעבוד עם מספר סקריפטים שזמינים להורדה מתוך הקישור הבא: Microsoft Exchange 2013 Public Folders Migration Scripts
הסקריפטים מבצעים מספר פעולות של הוצאת נתונים מתוך בסיסי נתונים של Public Folder, מיפוי של בסיסי הנתונים החדשים ויצירת בסיסי נתונים על סמך אותם הגדרות, הסקריפטים שבשימוש הם:

 • Create-PublicFolderMailboxesForMigration.ps1
 • Export-PublicFolderStatistics.ps1
 • PublicFolderToMailboxMapGenerator.ps1

הערה: אין לבצע כל שינוי או עדכון ידני לסקריפטים הנ”ל.

מתוך סביבת שרתי Exchange 2007/2010 נריץ את הסקריפט הבא להוצאה של בסיסי הנתונים:

.\Export-PublicFolderStatistics.ps1 -PublicFolderServer ex14.lab.local ExportFile PublicFolderStatistics.csv

image

הקובץ שאנו מייצאים מספק את מספר נתונים של Public Folder ולכן צריך לוודא שמתחברים לשרת דואר עם Public Folder מעודכן, בקובץ שהוצאנו נוכל לראות את הפרטים הבאים:

 • שמות תיקיות
 • גודל כל תיקייה
 • סדר היררכי של התיקיות

imageד

חשוב לדעת כי מתוך הקובץ הנ”ל אנו בונים את מבנה התיקיות הבא של Public Folder ולכן אין לבצע שינוי כלשהוא בקובץ.

שלב 2

מתוך שרת Exchange 2013\2016 נבצע מיפוי של מבנה התיקיות על סמך הקובץ שביצענו לו ייצוא ע”י הפקודה הבאה:

.\PublicFolderToMailboxMapGenerator.ps1 -MailboxSize 200000000 -ImportFile .\Export-PublicFolderStatistics.csv -ExportFile PublicFolderToMailboxMapGenerator.csv

בפקודה שאנו מריצים ישנם מספר דגשים:

 • MailboxSize – גודל בסיס הנתונים שאליו יעברו נתונים ולכן צריך לבצע חלוקה נכונה של בסיסי הנתונים שלא יותר מגודל של 100GB (לגרסת Exchange 2016) ולא יותר מגודל של 65%
 • PublicFolderToMailboxMapGenerator – הקובץ שעימו ייעשה שימוש ברצת פקודות ליצירת בסיסי הנתונים

בחישוב שמבצעים עם קובץ המיפוי חשוב לדעת מהם המגבלות של Public Folder ולא לחרוג מהמגבלות בהתאם למבגלות הנתמכות לפי מאמר https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn594582(v=exchg.160).aspx
קבוצת המוצר לא ממליצה על מעבר של 65% מסך גודל הקבוץ בזמן מעבר וסנכרון של נתונים ולכן צריך לבצע את החישוב לאחר הוצאת הנתונים

image

הערה: ניתן לבצע שינוי של ערך TargetMailbox לשם אחר וחשוב מכן לזכור כי שינוי כזה מצריך שינוי שם ביצירת בסיסי הנתונים.

שלב 3

לאחר הוצאת הנתונים וחישוב גודל בסיסי הנתונים ועל סמך המידע שהוצאנו ניצור את בסיסי הנתונים בסביבת Exchange 2013\2016 באמצעות הפקודה הבאה:

New-Mailbox -PublicFolder Mailbox1 –HoldForMigration

image

הערה: צריך לשים לב לערך שאנו מקלידים ב-PublicFolder. הערץ הזה חייב להיות זהה לאותו ערך שהוצאנו בשלב הקודם (Export) וכן ה-Public Folder Mailbox נמצא במצב שאין אפשרות לבצע אליו מיגרציה.

מיגרציה אל Public Folder בסביבת Exchange 2013\2016 (מיגרציה3#)

במאמרים הקודמים של מיגרציה אל Public Folder אל סביבת Exchange 2013\2016 עברנו על היכולות הקיימות, מבנה והתמקדנו בהכנה טרם ביצוע המיגרציה.
חשוב מאד מאד להדגיש את שלב המיפוי וההכנה במיגרציה ולתקן את הבעיות במידת הצורך, ללא הכנה נכונה המיגרציה עלולה להיכשל או לעבור אך לא עם הנתונים המעודכנים ועוד שלל בעיות.

בשלב המיגרציה אנו מבצעים מספר פעולות בשני הסביבות כאשר השלב האחרון בתהליך העברת הנתונים הוא ביצוע CutOver בין סביבת שרתי הדואר ומעבר מלא לסביבת Exchange 2013\2016.

בכדי לבצע מיגרציה נבצע את הפעולות הבאות:

שלב 1

בכדי לבצע את המיגרציה אנו צריכים לעבוד עם מספר סקריפטים שזמינים להורדה מתוך הקישור הבא: Microsoft Exchange 2013 Public Folders Migration Scripts
הסקריפטים מבצעים מספר פעולות של הוצאת נתונים מתוך בסיסי נתונים של Public Folder, מיפוי של בסיסי הנתונים החדשים ויצירת בסיסי נתונים על סמך אותם הגדרות, הסקריפטים שבשימוש הם:

 • Create-PublicFolderMailboxesForMigration.ps1
 • Export-PublicFolderStatistics.ps1
 • PublicFolderToMailboxMapGenerator.ps1

הערה: אין לבצע כל שינוי או עדכון ידני לסקריפטים הנ”ל.

מתוך סביבת שרתי Exchange 2007/2010 נריץ את הסקריפט הבא להוצאה של בסיסי הנתונים:

.\Export-PublicFolderStatistics.ps1 -PublicFolderServer ex14.lab.local ExportFile PublicFolderStatistics.csv

image

הקובץ שאנו מייצאים מספק את מספר נתונים של Public Folder ולכן צריך לוודא שמתחברים לשרת דואר עם Public Folder מעודכן, בקובץ שהוצאנו נוכל לראות את הפרטים הבאים:

 • שמות תיקיות
 • גודל כל תיקייה
 • סדר היררכי של התיקיות

imageד

חשוב לדעת כי מתוך הקובץ הנ”ל אנו בונים את מבנה התיקיות הבא של Public Folder ולכן אין לבצע שינוי כלשהוא בקובץ.

שלב 2

מתוך שרת Exchange 2013\2016 נבצע מיפוי של מבנה התיקיות על סמך הקובץ שביצענו לו ייצוא ע”י הפקודה הבאה:

.\PublicFolderToMailboxMapGenerator.ps1 -MailboxSize 200000000 -ImportFile .\Export-PublicFolderStatistics.csv -ExportFile PublicFolderToMailboxMapGenerator.csv

בפקודה שאנו מריצים ישנם מספר דגשים:

 • MailboxSize – גודל בסיס הנתונים שאליו יעברו נתונים ולכן צריך לבצע חלוקה נכונה של בסיסי הנתונים שלא יותר מגודל של 100GB (לגרסת Exchange 2016) ולא יותר מגודל של 65%
 • PublicFolderToMailboxMapGenerator – הקובץ שעימו ייעשה שימוש ברצת פקודות ליצירת בסיסי הנתונים

בחישוב שמבצעים עם קובץ המיפוי חשוב לדעת מהם המגבלות של Public Folder ולא לחרוג מהמגבלות בהתאם למבגלות הנתמכות לפי מאמר https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn594582(v=exchg.160).aspx
קבוצת המוצר לא ממליצה על מעבר של 65% מסך גודל הקבוץ בזמן מעבר וסנכרון של נתונים ולכן צריך לבצע את החישוב לאחר הוצאת הנתונים

image

הערה: ניתן לבצע שינוי של ערך TargetMailbox לשם אחר וחשוב מכן לזכור כי שינוי כזה מצריך שינוי שם ביצירת בסיסי הנתונים.

שלב 3

לאחר הוצאת הנתונים וחישוב גודל בסיסי הנתונים ועל סמך המידע שהוצאנו ניצור את בסיסי הנתונים בסביבת Exchange 2013\2016 באמצעות הפקודה הבאה:

New-Mailbox -PublicFolder Mailbox1 –HoldForMigration

image

הערה: צריך לשים לב לערך שאנו מקלידים ב-PublicFolder. הערץ הזה חייב להיות זהה לאותו ערך שהוצאנו בשלב הקודם (Export) וכן ה-Public Folder Mailbox נמצא במצב שאין אפשרות לבצע אליו מיגרציה.

You may also like...

השאר תגובה